Home سخنرانی

سخنرانی

آنومی و اخلاق؛ خطر ویرانی پای بست

نشست «آنومی و اخلاق؛ خطر ویرانی پای بست» با مشارکت موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسی ایران و دانشگاه خوارزمی با سخنرانی فرامرز رفیع پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۹ آذرماه در دانشگاه خوارزمی برگزار شد که در ادامه گزارشی از سخنرانی دکتر فرامرز رفیع پور در این نشست […]

شرق شناسی ترکیبی عجیب از قدرت و هژمونی و دانش بود…

از این سخن ممکن است استنباط کنند که شرق شناسی ساخته و پرداخته سیاست و تابع تصمیم های سیاستمداران برای رسیدن به مقاصد سیاسی بوده است. با این تلقی قدرت عظیم شرق‌شناسی نادیده گرفته می شود. وقتی ویکتور هوگو می گفت که سابقاً همه اومانیست  بودند، اکنون شرق شناسند، شاید این را هم می دید که شرق شناسی ناپلئون بناپارت را به مصر برده است....

کسی که نمی‎داند دکارت چه گفته، هایدگر چه گفته، کانت چه گفته، کجا می‎خواهد برود؟

آیت الله جوادی آملی در ادامه سلسله جلسات درس تفسیر خود، به تفسیر آیات سوره مبارکه نبأ پرداخت و ضمن اشاره به شأن نزول این سوره مبارکه، اظهارکرد: بررسی و تفسیر قرآن سه فراز دارد؛ یکی شأن نزول، یکی جوّ نزول و یکی فضای نزول. وی ادامه داد: شأن نزول مربوط به آیه است، جوّ […]

میرداماد احیاگر علوم عقلی در عصر صفویه و موسس مکتب اصفهان است

 شاید به خاطر حفظ فلسفه از آنان که علم و استعداد کافی برای درک آن نداشتند او(میرداماد) سخت مشکل نویس بود و نثری پیچیده داشت؛ چنان که این خصلت زبانزد خاص و عام شد و ‌داستان‌های زیادی درباره آن ساخته شد و کتب او کمتر از آثار ملاصدرا و سبزواری و دیگر حکمای بعدی خوانده می شد.

در ساختار اجتماعی ما هیچ درکی از مقوله فرهنگ وجود ندارد

ما درک سیاسی، پلیسی و نظامی از مقوله فرهنگ داریم و حتی مفاهیمی که در مورد آن مطرح می کنیم سیاسی است. مفاهیمی نظیر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، بسیج فرهنگی و ... مفاهیم سیاسی است. این در حالی است که فرهنگ یک مقوله عینی است. به این معنا که مستقل از سوژه و اراده های ماست. همان گونه که اگر من بخواهم از این دیوار بگذرم و سرم را محکم بر آن بگذرم و اصرار کنم که عبور کنم سرم می شکند، مقوله فرهنگی نیز به همان اندازه عینیت دارد که مقولات فیزیکی.

دستگاه های علمی ما و مراکز سیاست علم ما به علوم انسانی وقعی نمی نهند

امروز علم ما، علم ضعیفی نیست. ما دانشمندان بزرگی در داخل و خارج کشور داریم. همه ایرانیان خارج از کشور ایران را دوست دارند و حاضرند به کشور خدمت بکنند. نیاز ما به دانش است نه دانشمند. ما نیازمند این هستیم که دانش را در جای خود قرار دهیم.

از فقر و نداری مردم نمی ترسم!

از فقر و نداری مردم نمی ترسم! در کلام حکما و تجربه تاریخی انسان شاید بدترین تهدید و خطر به قحطی و فقر نسبت داده شود و سیاه ترین خاطرات بشری از گرسنگی ها و قحطی ها باشد. در ادبیات دینی ما هم از فقر به عنوان بدترین آفت عمومی و اجتماعی یاد شده و […]